jul 082022
 

Op donderdagavond 7 juli was er onze slotavond van dit schaakseizoen. Er waren aardig wat kids met hun ouders aanwezig! Niet iedereen kon komen, maar het was gezellig druk! De kids en ook ouders konden gezellig even een partijtje schaken. Meester Martin van de vrijdagavond was er ook en speelde ook een partijtje mee. Andere ouders konden elkaar voor de vakantie nog even zien en spreken en dat is altijd leuk. Er was drinken en wat lekkers voor de denkhoofden en koffie of thee voor de ouders. De school gaat een paar weken dicht en dus stoppen de schaaklessen ook even. Na de vakantie gaan we weer vrolijk verder op de dinsdag-, donderdag- en vrijdagavond. Na de vakantie stuur ik een mail/app rond om aan te geven, wanneer we weer met de schaaklessen beginnen. Ik begin dan ook weer met een nieuwe groep beginners. Langs deze weg wil ik en juf Bep iedereen danken voor hun komst en voor de vele cadeaus, die juf Bep en ik mochten ontvangen. Veel te gek eigenlijk, maar het geeft aan dat onze lessen worden gewaardeerd. Schaken is alleen maar goed voor een kind. Na 50 jaar schaakles geven weet ik dat als geen ander. Niet alleen cognitief, maar ook qua concentratie en mentaliteit. Ricardo, bedankt voor de foto’s! Als slot wil ik iedereen een prettige vakantie toewensen! Tot na de vakantie!

 Posted by at 5:19 pm

Sorry, the comment form is closed at this time.